گزارش هفته اول اسفند مــاه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته اول اسفند مــاه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                hr_1.jpg