گزارش هفته اول بهمن ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته اول بهمن ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                 hr_1.jpg