گزارش هفته چهارم بهمن ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته چهارم بهمن ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                              hr_1.jpg                                            آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 17 اسفند 1392 ، 23:12

گزارش هفته سوم بهمن ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته سوم بهمن ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                               hr_1.jpg               

گزارش هفته دوّم بهمن ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته دوّم بهمن ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                               hr_1.jpg                                         

گزارش هفته اول بهمن ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته اول بهمن ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                 hr_1.jpg                                   

ادامه مطلب...

گزارش هفته پایانی دی ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته پایانی دی ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                 hr_1.jpg                                        

ادامه مطلب...