گزارش هفته چهارم خرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته چهارم خرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                        hr_1.jpg                                    

 

ادامه مطلب...

گزارش هفته سوم خرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ :  هفته سوم خرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

 

                                                              hr_1.jpg                              

 

ادامه مطلب...

گزارش هفته دوم خرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ :  هفته دوم خرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

 

                                             hr_1.jpg                                                     

آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 17 خرداد 1392 ، 20:13 ادامه مطلب...

گزارش هفته اول خرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته اول خرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

 

                                                                  hr_1.jpg                                                                   

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 12 خرداد 1392 ، 13:47 ادامه مطلب...

گزارش هفته چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                                      hr_1.jpg                                                               

آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 3 خرداد 1392 ، 21:10 ادامه مطلب...