گزارش هفته چهارم تیر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته چهارم تیر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                               hr_1.jpg                                         

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 6 مرداد 1392 ، 20:52 ادامه مطلب...

گزارش هفته سوم تیر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته سوم تیر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                                        hr_1.jpg                                                             

ادامه مطلب...

گزارش هفته دوم تیر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته دوم تیر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                                                 hr_1.jpg                                                    

ادامه مطلب...

گزارش هفته اول تیر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته اول تیر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                                  hr_1.jpg                                                                   

ادامه مطلب...

گزارش هفته اول تیر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته اول تیر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

 

                                                                    hr_1.jpg                                                                 

ادامه مطلب...