گزارش هفته پایانی مرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته پایانی مرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                hr_1.jpg                                   

ادامه مطلب...

گزارش هفته چهارم مرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته چهارم مرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                hr_1.jpg                                   

ادامه مطلب...

گزارش هفته سوم مرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته سوم مرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                hr_1.jpg                                   

ادامه مطلب...

گزارش هفته دوم مرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته دوم مرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                   hr_1.jpg                                    

ادامه مطلب...

گزارش هفته اول مرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته اول مرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                               hr_1.jpg                          

آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 1 شهریور 1392 ، 22:35 ادامه مطلب...