گزارش هفته دوم مهر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته دوم مهر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                               hr_1.jpg                                    

ادامه مطلب...

گزارش هفته اول مهر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته اول مهر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                hr_1.jpg                                   

ادامه مطلب...

گزارش هفته چهارم شهریور ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته چهارم شهریور ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                hr_1.jpg                                   

ادامه مطلب...

گزارش هفته سوم شهریور ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته سوم شهریور ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                 hr_1.jpg                                  

ادامه مطلب...

گزارش هفته دوم شهریور ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته دوم شهریور ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                               hr_1.jpg                                    

آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 15 شهریور 1392 ، 23:12 ادامه مطلب...