گزارش هفته دوم آبان ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته دوم آبان ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                hr_1.jpg                                   

ادامه مطلب...

گزارش هفته اول آبان ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته اول آبان ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                   hr_1.jpg                                      

آخرین بروز رسانی مطلب در دوشنبه ، 13 آبان 1392 ، 12:49 ادامه مطلب...

گزارش هفته پایانی مهر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته پایانی مهر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                             hr_1.jpg                                      

ادامه مطلب...

گزارش هفته چهارم مهر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته چهارم مهر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                 hr_1.jpg                                  

ادامه مطلب...

گزارش هفته سوم مهر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : یک هفته با حقوق بشر ؛ گزارش هفتگی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران

تاریخ : هفته سوم مهر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                 hr_1.jpg                                  

ادامه مطلب...