مخاطبین پارسي زبان در داخل و خارج از ایران از اين پس می توانید برنامه های متنوع فرهنگی ، آموزشی و اجتماعي در حال پخش از تلویزیون دُرّ را بصورت شبانه روزي از طریق رادیو اینترنتی "صدای دُرّ " به صورت مستقیم بشنويد.

 

 

 

 

                          Voice_of_Dorr.jpg