در این صفحه می توانید آرشیو برنامه های زنده جمعه شبهای دکتر آزمایش را مشاهده فرمایید.

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه بیست و یکم تیر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • PDF

موضوع : ذوالقرنین که بود؟

نگاهی به اسکندرنامه، شاهنامه و قرآن در خصوص کوروش کبیر یا ذوالقرنین

تاریخ : جمعه بیست و یکم تیر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

 

                                             gold.jpg                                           

 

Read more...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه چهاردهم تیر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • PDF

موضوع : مبحث وحی از دیدگاه علم جدید. 

جواب دکتر سید مصطفی آزمایش به دکتر عبدالکریم سروش ودیگر نظریه پردازان همچون دکتر عبدالحسین خسرو پناه و نظریه رویاهای رسولانه

تاریخ : جمعه چهاردهم تیر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

 

 

                                                  gold.jpg                                      

Read more...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه هفتم تیر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • PDF

موضوع : مکتبِ تعلیم و تربیت قرآن

تاریخ : جمعه هفتم تیر ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                     gold.jpg                                   

 

Read more...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه سی‌‌ و یکم خرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • PDF

موضوع : اصل لاضرر - سرفصل اعلامیه جهانی حقوق بشر

تاریخ : جمعه سی‌‌ و یکم خرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                                             gold.jpg                                                          

Read more...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه بیست و چهارم خرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • PDF

موضوع : نظر و عمل

تاریخ :  جمعه بیست و چهارم  خرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                                          gold.jpg                                                           

Last Updated on Wednesday, 19 June 2013 14:42 Read more...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه هفدهم خرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • PDF

موضوع : تفرقه، بزرگترین آفت یک مکتب

تاریخ : جمعه هفدهم خرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                                             gold.jpg                                                        

 

Read more...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه دهم خرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • PDF

موضوع :  اسرارِ تصوف و عرفان در کلام حافظ

تاریخ :   جمعه دهم خرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

 

                                                                          gold.jpg                                                           

 

Read more...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه سوم خرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • PDF

موضوع : مکانیسمِ انقلاب‌های اجتماعی

تاریخ :  جمعه سوم خرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                                                gold.jpg                                                     

 

Read more...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه بیست و هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • PDF

موضوع : آواتار و نماد درخت در قرآن

تاریخ :  جمعه بیست و هفتم  اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                                                    gold.jpg                                                 

 

Last Updated on Monday, 20 May 2013 00:31 Read more...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • PDF

موضوع : تبدیل خزان به بهار

تاریخ :  جمعه بیستم  اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                                       gold.jpg                                         

 

Last Updated on Sunday, 12 May 2013 20:51 Read more...