برگ سبز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

                                                                              

 موضوع :  ای دل چه اندیشیدی در عذر این تقصیرها

   
                                                                     Signs_green_leaf-11.jpg                             
   

ای دل چه اندیشیدهای در عذر آن تقصیرها


زان سوی او چندان وفا زین سوی تو چندین جفا


زان سوی او چندان کرم     زین سو خلاف و بیش و کم


زان سوی او چندان نعم     زین سوی تو چندین خطا


زین سوی تو چندین حسد چندین خیال و ظن بد


زان سوی او چندان کشش چندان چشش چندان  عطا


چندین چشش از بهر چه تا جان تلخت خوش شود


چندین کشش از بهر چه تا دررسی در اولیا


از بد پشیمان     میشوی الله گویان میشوی


آن دم تو را او     میکشد تا وارهاند مر تو را


از جرم ترسان میشوی وز چاره پرسان  میشوی


آن لحظه ترساننده را با خود نمیبینی  چرا


گر چشم تو بربست او چون مهرهای در دست او


گاهی بغلطاند چنین گاهی ببازد در هوا


گاهی نهد  در طبع تو سودای سیم و زر و زن


گاهی نهد در جان     تو نور خیال مصطفی


این سو کشان سوی خوشان وان سو کشان باناخوشان


یا بگذرد یا بشکند کشتی در این     گردابها


چندان دعا کن در نهان چندان بنال اندر شبان


کز گنبد هفت آسمان در گوش تو آید صدا


بانک 

 شعیب و نالهاش وان اشک همچون ژالهاش


چون شد ز حد     از آسمان آمد سحرگاهش ندا


گر مجرمی بخشیدمت وز جرم     آمرزیدمت


فردوس خواهی دادمت خامش رها کن این دعا


گفتا نه این خواهم نه آن دیدار حق خواهم عیان


گر هفت بحر آتش شود من درروم بهر لقا


گر رانده آن منظرم بستست از او چشم ترم


من در جحیم   اولیترم جنت نشاید مر مرا


جنت مرا بیروی او هم دوزخست و هم عدو


من سوختم زین رنگ و بو کو فر انوار     بقا


گفتند باری کم گری تا کم نگردد مبصری


که چشم نابینا شود چون بگذرد از حد بکا


گفت ار دو چشمم عاقبت خواهند دیدن آن صفت


هر جزو من چشمی  شود کی غم خورم من از عمی


ور عاقبت این چشم من محروم خواهد     ماندن


تا کور گردد آن بصر کو نیست لایق دوست     را


اندر جهان هر آدمی باشد فدای یار خود


یار یکی انبان خون یار یکی شمس ضیا


چون هر کسی     درخورد خود یاری گزید از نیک و بد


ما را دریغ آید که     خود فانی کنیم از بهر لا


روزی یکی همراه شد با بایزید اندر     رهی


پس بایزیدش گفت چه پیشه گزیدی ای     دغا


گفتا که من خربندهام پس بایزیدش گفت رو


یا رب خرش را مرگ ده تا او شود بنده خدا
آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 5 اسفند 1391 ، 23:24