بخش بیستم از برنامه مجله هفتگی چشم انداز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع :  گله دولت از اساتيد و دانشجويان

 

                                                cheshm_andaz.jpg                       

 

دولت منتقدان توافق هسته اي را معدود و كم سواد خطاب كرد ، خشم مصباح يزدي از اظهارات رييس جمهور/ علي خامنه منتقدان دولت و دولت را دعوت به شرح صدر كرد/ تداوم تحريمهاي امريكا عليه ايران / علي خامنه اي امريكا را به انگيزه تغغبر رژيم در ايران متهم كرد/ ادامه اعتراضها در داخل و خارج ايران به حبس و حصر زندانيان سياسي-عقيدتي در ايران/ حق انتخاب مجري مصاحبه هاي تلويزيوني سران قوا به رييس صدا و سيما واگذار شد