چشم انداز

بخش هجدهم از برنامه مجله هفتگی چشم انداز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : راه اندازی شبکه ملی اطلاعات


                                                 cheshm_andaz.jpg                      

 

آخرین بروز رسانی مطلب در دوشنبه ، 14 بهمن 1392 ، 00:18 ادامه مطلب...

بخش هفدهم از برنامه مجله هفتگی چشم انداز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : فعال شدن دستگاههای اطلاعاتی موازی همزمان با آغاز بکار دولت


                                                cheshm_andaz.jpg                       

ادامه مطلب...

بخش شانزدهم از برنامه مجله هفتگی چشم انداز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : جشنواره عمار رقیب جشنواره فیلم فجر میشود؟


                                                cheshm_andaz.jpg                 

 

آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 1 بهمن 1392 ، 23:29 ادامه مطلب...

بخش پانزدهم از برنامه مجله هفتگی چشم انداز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : چند خبر کوتاه در داخل ایران


                                            cheshm_andaz.jpg                           

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 14 دی 1392 ، 01:17

بخش چهاردهم از برنامه مجله هفتگی چشم انداز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : «ایران سرزمین صلح ادیان الهی»

 

                                                cheshm_andaz.jpg                 

ادامه مطلب...

بخش سیزدهم از برنامه مجله هفتگی چشم انداز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا

 

                                                cheshm_andaz.jpg                      

ادامه مطلب...

بخش دوازدهم از برنامه مجله هفتگی چشم انداز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع :  ضرورت ژرف نگری در مطالعات قرآنی

                                                cheshm_andaz.jpg                       

ادامه مطلب...

بخش یازدهم از برنامه مجله هفتگی چشم انداز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع :  رویدادهای این هفته ایران و جهان

                                                cheshm_andaz.jpg                       

ادامه مطلب...

بخش دهم از برنامه مجله هفتگی چشم انداز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع :  توافق ایران و استقبال علی خامنه ای از آن


                                               cheshm_andaz.jpg                        

ادامه مطلب...

بخش نهم از برنامه مجله هفتگی چشم انداز

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : تشکیل جبهه واحد عربستان ، اسرائیل و فرانسه

                                                 cheshm_andaz.jpg                      

ادامه مطلب...