داستانهای مثنوی معنوی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع: حکایت آن دلبر و دلداده که یکدیگر را بازیافتند

 

                                                                           masnavi.jpg