فایلهای صوتی برنامه « تاریخ تحلیلی اسلام » با دکتر سید مصطفی آزمایش

  • مشاهده در قالب پی دی اف

فایلهای صوتی برنامه « تاریخ تحلیلی اسلام » با دکتر سید مصطفی آزمایش

 

در این مجموعه برنامه ها به بررسی تاریخ تحلیلی اسلام می پردازیم؛ برای آگاهی از تاریخ تحلیلی ادیان بویژه اسلام این مجموعه برنامه ها را دنبال کنید

https://www.youtube.com/user/DorrTV1

 

                                                                                                                   Tarikh_Eslam.jpg

 

 

 

قسمت یکم : مقدمه

در قسمت اول از این مجموعه به تشریح مفهوم تاریخ و تحولات تاریخ بشری اشاره می کنیم.

http://www.mediafire.com/download/0jcd0qg4m5czctk/history_of_islam_1.MP3

 

قسمت دوم :

http://www.mediafire.com/download/7un3vcaoru57811/history_of_islam_2.MP3

 

قسمت سوم

http://www.mediafire.com/download/bp059cmttsc1cej/history_of_islam_3.MP3

 

قسمت چهارم

تاریخ تحلیلی اسلام ۴ - محاکمه مانی پیامبر و کرتیر

http://www.mediafire.com/download/cwked0sjm795wx9/history_of_islam_4.MP3

 

قسمت پنجم

تاریخ تحلیلی اسلام ۵ - مانی پیامبر و کرتیر

http://www.mediafire.com/download/u9yso5o9b2f9ddu/history_of_islam_5.MP3

 

قسمت ششم

تاریخ تحلیلی اسلام ۶ - اسکندر مقدونی و زیارت کعبه خدا -

http://www.mediafire.com/download/32knxk4qymdzzyn/history_of_islam_6.MP3

 

قسمت هفتم

http://www.mediafire.com/download/fwdouga7z47akz1/history_of_islam_7.MP3

 

قسمت هشتم

http://www.mediafire.com/download/b9x16qbhj6cbx97/history_of_islam_8.MP3

 

قسمت نهم

http://www.mediafire.com/download/1r29dm60n0p61aa/history_of_islam_9.MP3

 

قسمت دهم

http://www.mediafire.com/download/o27azcer7yb131a/history_of_islam_10.MP3

 

قسمت یازدهم

http://www.mediafire.com/download/q2ebnb4xksz2b1b/history_of_islam_11.MP3

 

قسمت دوازدهم

http://www.mediafire.com/download/cwnzlz9eivnyj05/history_of_islam_12.MP3

 

قسمت سیزدهم

http://www.mediafire.com/download/zjuh46c4mbhvb6y/history_of_islam_13.MP3

 

قسمت چهاردهم

http://www.mediafire.com/download/5z5nu511m738ayl/history_of_islam_14.MP3

 

قسمت پانزدهم

http://www.mediafire.com/download/6hfqqsl83iez54z/history_of_islam_15.MP3

 

قسمت شانزدهم

http://www.mediafire.com/download/jvlsthvuj8teiwu/history_of_islam_16.MP3

 

قسمت هفدهم

http://www.mediafire.com/download/3lhc7cg23prv72v/history_of_islam_17.MP3

 

قسمت هجدهم

http://www.mediafire.com/download/h4bknwy2tctntj0/history_of_islam_18.MP3

 

قسمت نوزدهم

http://www.mediafire.com/download/7j0ceainb68ncsh/history_of_islam_19.MP3

 

 

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 20 دی 1393 ، 18:03