مانی و مُدارایی دینی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

فایل صوتی برنامه جمعه پرسش و پاسخ با دکتر سید مصطفی آزمایش ۸-۱۱-۲۰۱۳

http://www.mediafire.com/?11ek76vmokj1uh9
http://rapidshare.com/share/92337892608E2B386787C62F3C00147E

                                                                                                                                                          Mani.jpg