آرشیو صوتی

حسن بصری ۱۸

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : حسن بصری ۱۸

 

                                                                                                                                                                      ali.jpg               فایل های صوتی دروس اخیردکتر سید مصطفی آزمایش در خصوص اسراری در مورد حسن بصری شاگرد حضرت علی (ع) که از خانواده ایرانی بوده و تسلط کامل به هر دو زبان عربی و فارسی داشته که ۱۳۰۰ سال جایی بیان نشده را دانلود کرده و به دوستان دیگر که دسترسی به اینترنت ندارند بفرستید.

 

آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 17 ارديبهشت 1392 ، 23:18

حسن بصری ۱۷

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : حسن بصری ۱۷

 

                                                                                                                                                                         ali.jpg              فایل های صوتی دروس اخیردکتر سید مصطفی آزمایش در خصوص اسراری در مورد حسن بصری شاگرد حضرت علی (ع) که از خانواده ایرانی بوده و تسلط کامل به هر دو زبان عربی و فارسی داشته که ۱۳۰۰ سال جایی بیان نشده را دانلود کرده و به دوستان دیگر که دسترسی به اینترنت ندارند بفرستید. آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 17 ارديبهشت 1392 ، 23:15

حسن بصری ۱۶

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : حسن بصری ۱۶

 

                                                                                                                                                               ali.jpg                             فایل های صوتی دروس اخیردکتر سید مصطفی آزمایش در خصوص اسراری در مورد حسن بصری شاگرد حضرت علی (ع) که از خانواده ایرانی بوده و تسلط کامل به هر دو زبان عربی و فارسی داشته که ۱۳۰۰ سال جایی بیان نشده را دانلود کرده و به دوستان دیگر که دسترسی به اینترنت ندارند بفرستید.

 

آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 17 ارديبهشت 1392 ، 23:09

حسن بصری ۱۵

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : حسن بصری ۱۵

 

                                                                                                                                                                            ali.jpg      فایل های صوتی دروس اخیردکتر سید مصطفی آزمایش در خصوص اسراری در مورد حسن بصری شاگرد حضرت علی (ع) که از خانواده ایرانی بوده و تسلط کامل به هر دو زبان عربی و فارسی داشته که ۱۳۰۰ سال جایی بیان نشده را دانلود کرده و به دوستان دیگر که دسترسی به اینترنت ندارند بفرستید.

 

آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 17 ارديبهشت 1392 ، 23:06

حسن بصری ۱۴

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : حسن بصری ۱۴

                                                                                                                                                                                       ali.jpg     فایل های صوتی دروس اخیردکتر سید مصطفی آزمایش در خصوص اسراری در مورد حسن بصری شاگرد حضرت علی (ع) که از خانواده ایرانی بوده و تسلط کامل به هر دو زبان عربی و فارسی داشته که ۱۳۰۰ سال جایی بیان نشده را دانلود کرده و به دوستان دیگر که دسترسی به اینترنت ندارند بفرستید. آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 17 ارديبهشت 1392 ، 23:03

حسن بصری ۱۳

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : حسن بصری ۱۳

 

                                                                                                                                                                           ali.jpg     فایل های صوتی دروس اخیردکتر سید مصطفی آزمایش در خصوص اسراری در مورد حسن بصری شاگرد حضرت علی (ع) که از خانواده ایرانی بوده و تسلط کامل به هر دو زبان عربی و فارسی داشته که ۱۳۰۰ سال جایی بیان نشده را دانلود کرده و به دوستان دیگر که دسترسی به اینترنت ندارند بفرستید. آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 17 ارديبهشت 1392 ، 23:00

حسن بصری ۱۲

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : حسن بصری ۱۲

 

                                                                                                                                                                        ali.jpg             فایل های صوتی دروس اخیردکتر سید مصطفی آزمایش در خصوص اسراری در مورد حسن بصری شاگرد حضرت علی (ع) که از خانواده ایرانی بوده و تسلط کامل به هر دو زبان عربی و فارسی داشته که ۱۳۰۰ سال جایی بیان نشده را دانلود کرده و به دوستان دیگر که دسترسی به اینترنت ندارند بفرستید. آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 17 ارديبهشت 1392 ، 23:00

حسن بصری ۱۱

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : حسن بصری ۱۱

                                                                                                                                                                     ali.jpg                صوتی دروس اخیردکتر سید مصطفی آزمایش در خصوص اسراری در مورد حسن بصری شاگرد حضرت علی (ع) که از خانواده ایرانی بوده و تسلط کامل به هر دو زبان عربی و فارسی داشته که ۱۳۰۰ سال جایی بیان نشده را دانلود کرده و به دوستان دیگر که دسترسی به اینترنت ندارند بفرستید. آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 17 ارديبهشت 1392 ، 22:49

حسن بصری ۱۰

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : حسن بصری ۱۰

 

                                                                                                                                                                       ali.jpg         صوتی دروس اخیردکتر سید مصطفی آزمایش در خصوص اسراری در مورد حسن بصری شاگرد حضرت علی (ع) که از خانواده ایرانی بوده و تسلط کامل به هر دو زبان عربی و فارسی داشته که ۱۳۰۰ سال جایی بیان نشده را دانلود کرده و به دوستان دیگر که دسترسی به اینترنت ندارند بفرستید.

 

آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 17 ارديبهشت 1392 ، 22:44

حسن بصری ۹

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : حسن بصری ۹

 

                                                                                                                                                                  ali.jpg                صوتی دروس اخیردکتر سید مصطفی آزمایش در خصوص اسراری در مورد حسن بصری شاگرد حضرت علی (ع) که از خانواده ایرانی بوده و تسلط کامل به هر دو زبان عربی و فارسی داشته که ۱۳۰۰ سال جایی بیان نشده را دانلود کرده و به دوستان دیگر که دسترسی به اینترنت ندارند بفرستید.

 

آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 17 ارديبهشت 1392 ، 22:42