آرشیو صوتی

درسهایی از صفحات تاریخ "عام الفیل"

  • مشاهده در قالب پی دی اف

فایل صوتی برنامه جمعه پرسش و پاسخ با سید مصطفی آزمایش ۶ - ۹  - ۲۰۱۳

http://rapidshare.com/files/2961969511/2013-09-06amolfil.MP3

                                                                                                                                                          amol_fil.jpg

 

مصادیقِ طاغوت درقرآن

  • مشاهده در قالب پی دی اف

فایل صوتی برنامه جمعه پرسش و پاسخ با سید مصطفی آزمایش ۳۰ - ۸ - ۲۰۱۳

http://rapidshare.com/files/1623974144/2013-08-30masadightaghotdarquran.MP3

                                                                                                                                                          Ghoran_2.jpg

ایران و روم پیش از ظهور اسلام

  • مشاهده در قالب پی دی اف

فایل صوتی برنامه جمعه پرسش و پاسخ با سید مصطفی آزمایش ۱۶ - ۰۸ - ۲۰۱۳

http://rapidshare.com/files/973788649/2013-08-15roomiranb4islam.MP3

                                                                                                                                 iran.jpg

ترویجِ دروغ توسط نهادهای حکومتی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

فایل صوتی برنامه جمعه پرسش و پاسخ با سید مصطفی آزمایش -۰۳ - ۰۸ - ۲۰۱۳

http://rapidshare.com/files/16005500/2013-08-03livefriday.MP3

                                                                                                                                           dorogh_2.jpg

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 13 مرداد 1392 ، 22:45

سجده ۱

  • مشاهده در قالب پی دی اف

فایل صوتی برنامه جمعه پرسش و پاسخ با سید مصطفی آزمایش -۲۶ - ۰۷ - ۲۰۱۳

http://rapidshare.com/files/2176275239/2013-07-26sajdeh1.MP3

                                                                                                                                          sejdeh.jpg

آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 4 مرداد 1392 ، 22:18

رابطه دروغ و شیطان پرستی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

فایل صوتی برنامه جمعه پرسش و پاسخ با سید مصطفی آزمایش جمعه ۱۹ - ۰۷ - ۲۰۱۳

http://rapidshare.com/files/ 704764813/ 2013-07-19doroghvasheytaanparasti.MP3

                                                                                                                                         dorogh.jpg

                                                                                                                                                          


آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 28 تیر 1392 ، 20:36

ذوالقرنین

  • مشاهده در قالب پی دی اف

فایل صوتی برنامه جمعه پرسش و پاسخ با سید مصطفی آزمایش جمعه ۱۲ - ۰۷ - ۲۰۱۳

http://rapidshare.com/files/961129687/2013-07-12zolgharnein.MP3

                                                                                                                                      Zolgharne.jpg

وحی و علم جدید

  • مشاهده در قالب پی دی اف

فایل صوتی برنامه جمعه پرسش و پاسخ با سید مصطفی آزمایش جمعه -۰۵ -۰۷- ۲۰۱۳-
http://rapidshare.com/files/180779401/2013-06-30vahy%20elm%20jadid.MP3

                                                                                                                                       fatema.jpg

مکتبِ تعلیم و تربیت قرآن

  • مشاهده در قالب پی دی اف

فایل صوتی برنامه جمعه پرسش و پاسخ با سید مصطفی آزمایش جمعه ۲۸-۰۶-۲۰۱۳

http://rapidshare.com/files/3469032948/2013-06-28livefridaymaktab.MP3

                                                                                                                                            GHORAN_121.jpg

اصل لاضرر سرفصل اعلامیه جهانی حقوق بشر

  • مشاهده در قالب پی دی اف
فایل صوتی برنامه جمعه پرسش و پاسخ با سید مصطفی آزمایش جمعه ۲۱-۰۶-۲۰۱۳
                                                                                                                          Untitled.jpg