در این صفحه می توانید آرشیو برنامه های زنده جمعه شبهای دکتر آزمایش را مشاهده فرمایید.

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه چهارم اسفند ماه

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : بیداد ظلم در ایران

تاریخ : جمعه چهارم اسفند ماه (22/02/2013)

 

                                                                      perl.jpg                                                     

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 12 اسفند 1391 ، 19:49 ادامه مطلب...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه بیست و هفتم بهمن

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع :  راز انرژی ۲

تاریخ : جمعه بیست و هفتم  بهمن (15/02/2013)

 

                                                                       perl.jpg                                                                

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 5 اسفند 1391 ، 01:36 ادامه مطلب...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه بيستم بهمن

  • مشاهده در قالب پی دی اف
موضوع : فساد در قوه قضائیه نظام حاکم بر ایران
تاریخ : جمعه بيستم بهمن (09/02/2013)

                                                                      perl.jpg   

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 22 بهمن 1391 ، 00:09 ادامه مطلب...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه سیزده بهمن

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : راز انرژی

تاریخ :  جمعه سیزده بهمن  (01/02/2013)


                                                                      perl.jpg

آخرین بروز رسانی مطلب در پنجشنبه ، 19 بهمن 1391 ، 20:08 ادامه مطلب...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه چهارم تیر ماه

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : ولایت علی (ع) و ولایت معاویه

تاریخ : جمعه چهارم تیر ماه (24/06/2012)

 

                                                                      perl.jpg
آخرین بروز رسانی مطلب در پنجشنبه ، 19 بهمن 1391 ، 20:05 ادامه مطلب...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه بیست و چهارم شهریور ماه

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

تاریخ : جمعه بیست و چهارم شهریور ماه ( 14/09/2012 )

 

                                                                      perl.jpg
آخرین بروز رسانی مطلب در پنجشنبه ، 19 بهمن 1391 ، 20:06 ادامه مطلب...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه ششم بهمن ماه

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : شاٌن قدر - شب قدر

تاریخ : جمعه ششم بهمن ماه (25/01/2013)

 

                                                                      perl.jpg 

آخرین بروز رسانی مطلب در پنجشنبه ، 19 بهمن 1391 ، 20:01 ادامه مطلب...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه بیست و نه دی ماه

  • مشاهده در قالب پی دی اف

  

موضوع : حمله به محل تجمع دراویش در شهرکرد

تاریخ : جمعه بیست و نه دی ماه (18/01/2013) 

 

                                                                      perl.jpg

آخرین بروز رسانی مطلب در پنجشنبه ، 19 بهمن 1391 ، 21:01 ادامه مطلب...