در این صفحه می توانید آرشیو برنامه های زنده جمعه شبهای دکتر آزمایش را مشاهده فرمایید.

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : حلقه های صالحین ۱

تاریخ :  جمعه سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

 

                                                                              perl.jpg                     

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 28 ارديبهشت 1392 ، 09:58 ادامه مطلب...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع :  طاغوت ۱

تاریخ : جمعه ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                                                perl.jpg                                      

آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 20 ارديبهشت 1392 ، 19:57 ادامه مطلب...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه سی‌‌ام فروردین ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : تعلیم و تربیت قرآنی

تاریخ : جمعه سی‌‌ام فروردین ماه  ۱۳۹۲ خورشیدی

 

                                                                                 perl.jpg                   

 

ادامه مطلب...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه بیست و سوم فروردین ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : درخواست عفو بین الملل؛ اقدام فوری برای آزادی دراویش در بند

تاریخ : جمعه  بیست و سوم فروردین ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

 

                                                                            perl.jpg                                                                              

آخرین بروز رسانی مطلب در يكشنبه ، 25 فروردين 1392 ، 19:32 ادامه مطلب...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه شانزدهم فروردین ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : حافظ ریاکاران را افشا میکند

تاریخ :  جمعه شانزدهم فروردین ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                                               perl.jpg                                                              

 

ادامه مطلب...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه نهم فروردین ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع :  فصل بهار . نسیم بهشت

تاریخ : جمعه نهم فروردین ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                                                  perl.jpg                                                

 

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 10 فروردين 1392 ، 19:26 ادامه مطلب...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه دوم فروردین ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع :  احمد شهید - نقض مستمر حقوق تنوعهای مذهبی در ایران

تاریخ : جمعه دوم فروردین ماه ۱۳۹۲ خورشیدی

                                                                              perl.jpg                                          

 

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 3 فروردين 1392 ، 23:06 ادامه مطلب...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه بیست و پنج اسفند

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع :  قرآن مجید، و قانون "جذب - دفع" در کائنات

تاریخ : جمعه بیست و پنج اسفند ۱۳۹۱

                                                                        perl.jpg                                                  

 

ادامه مطلب...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه هجده اسفند

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : نقض حقوق بشر و اقوام ایرانی, کاوشی دربارۀ قوم صابئین مندایی

تاریخ : جمعه هجده اسفند ۱۳۹۱

                                                                          perl.jpg                                                          

آخرین بروز رسانی مطلب در دوشنبه ، 21 اسفند 1391 ، 19:02 ادامه مطلب...

برنامه زنده پخش شده در تاریخ جمعه یازده اسفند

  • مشاهده در قالب پی دی اف

موضوع : بهار طبيعت و بهار سالكان

تاریخ : جمعه یازده اسفند ۱۳۹۱

                                                                    perl.jpg                                      

 

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 12 اسفند 1391 ، 19:58 ادامه مطلب...